Юристы Николаева!

ЗАКРЫТЬ
Регистрация Главная Новости Акции Обзоры Банеры
+

Нет комментариев
ЗНОВУ ПІДРИХТУВАЛИ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС
553 посещений
0 комментария

ЗНОВУ ПІДРИХТУВАЛИ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС0 понравилось
0

Заметили грамматическую ошибку? Выделите текст ошибки в браузере, затем нажмите Ctrl+Enter в окне жалобы опишите проблему.

ЗНОВУ "ПІДРИХТУВАЛИ" ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС.

Аналіз чергових важливих змін до Податкового кодексу, чинних з першого липня 2012 року

"Податкове планування" N 7, від 30 липня 2012 р. Олександр Радзієвський, експерт

22 червня Президент В. Янукович підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 р. N 4834-VI (Закон набрав чинності з 01.07.2012 р.)

Закон N 4834-VI вносить суттєві зміни до Податкового кодексу України, які стосуються майже всіх сфер податкового законодавства.

ЗНОВУ "ПІДРИХТУВАЛИ" ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС.

Аналіз чергових важливих змін до Податкового кодексу, чинних з першого липня 2012 року

"Податкове планування" N 7, від 30 липня 2012 р. Олександр Радзієвський, експерт

22 червня Президент В. Янукович підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 р. N 4834-VI (Закон набрав чинності з 01.07.2012 р.)

Закон N 4834-VI вносить суттєві зміни до Податкового кодексу України, які стосуються майже всіх сфер податкового законодавства.

 

1. Платникам дозволено врахувати у майбутніх періодах непогашені збитки 2010 року.

2. Важливі зміни для тих, у кого в обліку є загальновиробничі витрати.

3. Зміни у визначенні балансової вартості валюти дозволять уникнути проблем при її купівлі.

4. З першого липня немає жодних обмежень для добровільної реєстрації платником ПДВ.

5. Важливі зміни внесені до ст. 292 ПКУ, яка "розшифровує", як включається до суми доходу платника єдиного податку вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6. Уточнено правила перерахунку нематеріальних активів.

7. "Підправлено" критерії, за якими виникає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування.

8. Практично не може бути змін до Податкового кодексу без внесення змін до податкової накладної. Аналіз чергових змін.

9. Платникам єдиного податку надано можливість за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року.

10. Запроваджено мораторій на застосування адміністративних стягнень у вигляді штрафів за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат.

У таблиці докладніше розглянемо найважливіші зміни.

 

Таблиця 1. Аналіз основних змін, внесених Законом

від 24.05.2012 p. N 4834-VI до Податкового кодексу України,

щодо удосконалення деяких податкових норм

 

N

з/п

Що змінилося

Норма ПКУ

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на прибуток підприємств

1

Платникам дозволено врахувати у майбутніх періодах непогашені збитки 2010 року. Офіційний сайт ДПСУ повідомив, що з першого липня 2012 року Державна податкова служба припиняє оскарження у судах перенесення збитків підприємств на наступні періоди.

Що буде у 2012 році? Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку - резидента з доходом за 2011 рік 1 млн грн та більшестаном на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то ця сума підлягає включенню до витрат:

- звітних (податкових) періодів, починаючи з І півріччя і наступних звітних періодів 2012 року, у розмірі 25% суми такого від'ємного значення;

- звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік;

- звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік;

- звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 років. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. У другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду І півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення.

зміни до підрозділу 4 Перехідних положень

2

У разі відсутності або недостатності активів для повернення власнику при ліквідації юридичної особи кошти або майно, внесені до її статутного капіталу, не включаються до складу доходу.

зміни до пп. 136.1.13

3

Платник податків дістав право не враховувати у складі доходів вартістьбезоплатно отриманих основних засобів, якщо їх отримано за рішеннями місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.

зміни до пп. 136.1.16

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на прибуток підприємств

4

першого липня 2012 року заповнено законодавчу прогалину: пункт 135.5 Кодексу доповнено новим пп. 135.5.14, згідно з яким суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплату товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період його перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок,включаються до доходу (без урахування сум ПДВ, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання коштів (інших видів компенсації).

Отже, врегульовано питання віднесення до складу доходів платника податку коштів, отриманих у період його перебування на спрощеній системі оподаткування, з яких не був сплачений єдиний податок.

зміни до п. 135.5

5

У разі несплати позичальником процентів (комісійних) кредитор враховує заборгованість згідно з порядком урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, визначеним п. 159.1 Кодексу.

зміни до пп. 137.21 та пункту 12 Перехідних положень

6

Уточнено правила оподаткування при постачанні енергоносіїв населенню, яке сплачує вартість тарифу за регульованою ціною

зміни до ст. 137 і 138

7

Важлива зміна для тих, у кого в обліку є загальновиробничі витрати.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,наданих послуг, крім нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції у періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Що це означає? Якщо немає реалізації продукції або якщо фактична потужність виробництва менша, ніж нормативна, то створюються нерозподілені загальновиробничі витрати. Тобто чітка норма Кодексу визначає порядок віднесення до складу витрат нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції. Вонивключаються до складу витрат у періоді їх виникнення.

зміни до п. 138.4

8

Положення Кодексу узгоджено зі статтями 215, 228 та 234 Цивільного кодексу у частині визнання судом правочину недійсним.

зміни до п. 140.2

9

Вирішено питання амортизації витрат на самостійно виготовлені (створені)нематеріальні активи та вартість основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за кошти бюджету або кредитів, залучених КМУ чи під гарантії КМУ, у разі виконання зобов'язань за гарантією КМУ.

зміни до п. 144.1

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на прибуток підприємств

10

Важлива зміна стосується забезпечення працівників спеціальним одягом. Якщо досі п. 140.1 ст. 140 Кодексу передбачав, що при визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення, як витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, форменим одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, то тепер абзац перший пп. 140.1.1 доповнено словами "та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту".

Тобто платникові надано право враховувати у складі витрат вартість спеціального одягу й взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами. Крім того, відтепер слід мати чітку типову інструкцію, узгоджену 3галузевими нормами.

зміни до пп. 140.1.1

11

Уточнено ст. 146 Кодексу. Йдеться про витрати на поліпшення і ремонт, які включаються у податковому обліку до витрат у межах 10% балансової вартості основних засобів, що підлягають амортизації на початок року.

Згідно зі змінами сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року,відноситься платником податку до складу витрат (було - відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були виконані. - Ред.).

Тобто приведено у відповідність з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку формування витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів. Такі витрати у межах 10% відносяться на собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), або до інших витрат, як у бухгалтерському обліку.

зміни до п. 146.12

12

Базовим податковим (звітним) періодом з метою оподаткування податком на прибуток визнано календарний квартал.

зміни до п. 152.9

13

Зміни у визначенні балансової вартості валюти дозволять уникнути проблем при її купівлі. На них чекали ті, хто здійснює операції в іноземній валюті. Відтепер термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей пп. 153.1.4 означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.

Хоча був простіший варіант - просто переписати визначення балансової вартості з П(С)БО 15 "Дохід", згідно з яким "балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу".

зміни до пп. 153.1.4

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на прибуток підприємств

14

Уточнено порядок сплати консолідованого податку платником податку -юридичною особою, у складі якої є відокремлені підрозділи, зокрема конкретизовано, що за рішенням такого платника податку податок на прибуток сплачується до державного бюджету за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів.

зміни до п. 152.4

15

Пункт 160.7 у розділі III Кодексу особливий, оскільки йдеться про податок, який потрібно нарахувати у розмірі 20%, якщо нерезидентові надаються послуги, пов'язані з рекламою. До 01.07.2012 р. у п. 160.7 було зазначено: "Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидентапід час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок".

Якщо, наприклад, рекламні послуги замовляли рекламні агентства, тобто не сам платник податку, то цей податок не нараховувався. Згідно зі змінами слова"про такого резидента" з тексту п. 160.7 виключено. Відчуваєте різницю? Тепер незалежно від того, хто матиме справу з нерезидентом, якщо той надаватиме рекламні послуги резидентові, то відразу виникає питання про оподаткування 20 відсотками.

зміни до п. 160.7

Зміни з 1 липня 2012 року щодо ПДВ

1

3 метою обкладання ПДВ конкретизовано поняття "особа". Особа для цілей розділу V Кодексу - будь-яка із зазначених нижче осіб:

а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:

- або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;

- або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3%,

- або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5% і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3%;

б) фізична особа - підприємець, яка:

- або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;

- або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3%;

- або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5% і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3%;

в) юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;

г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

зміни до пп. 14.1.139

2

У разі зміни ставки єдиного податку з 5% на 3% реєстраційна заява подаєтьсяне пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, у якому застосовуватиметься ставка єдиного податку у розмірі 3%.

Реєстрація зазначених осіб діятиме з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3%.

зміни до абз. 2 п. 183.4 та абз. 2 п. 183.5

Зміни з 1 липня 2012 року щодо ПДВ

3

3 першого липня немає жодних обмежень для добровільної реєстрації платником ПДВ.

Тобто вводиться процедура реєстрації платником ПДВ будь-якої особи за її добровільним рішенням. Скасовано обмеження для добровільної реєстрації: добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у сумі 300 тис. грн, необхідності поставки товарів/послуг платниками ПДВ протягом 12 календарних місяців в обсягах не менше 50% від оподатковуваних операцій. Крім того, скорочено терміни видавання свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів.

Сподіваємося, відтепер будь-який новостворений суб'єкт господарювання зможе отримати статус платника ПДВ без проблем.

зміни до п. 182.1

4

Чітко визначено дату анулювання реєстрації платника ПДВ та дії платника при такому анулюванні. Платник податку, який анулюється, має визначити податкові зобов'язання щодо товарів/послуг, необоротних активів, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, але які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, асаме: в останньому звітному періоді не пізніше дати анулювання реєстрації виходячи з їх звичайної ціни.

Зазначене не поширюється лише на випадки анулювання реєстрації унаслідок реорганізації платника податку.

зміни до п. 184.7,

виключено пп.

"ґ" пп. 14.1.191

5

Якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов'язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені цим Кодексом, платник зобов'язаний погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, незалежно від того, чи залишатиметься він зареєстрованим як платник цього податку на день їх погашення.

зміни до п. 184.8

6

Змінено порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної, причому це стосується лише операцій з постачання товарів, ввезених платником на митну територію України, а не всього ланцюжка їх постачання.

зміни до абз. третього п. 188.1

7

Зверніть увагу на два пов'язані пункти: п. 189.1 та п. 198.5.

Згідно з новою редакцією п. 189.1 у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

зміни до п. 189.1 та 198.5

Зміни з 1 липня 2012 року щодо ПДВ

7

Що це означає? Коли мова йде про операції з необоротними активами, то база оподаткування (і це крок вперед) визначається виходячи із залишкової вартості. Лише у разі, коли облік не ведеться, залишкової вартості немає. Що стосується товарів/послуг, - як і раніше, не нижче ціни їх придбання. Виникає запитання, коли ж ця база оподаткування буде застосовуватися? Згідно зпунктом 198.5 ст. 198 ПКУ (який розписаний досить широко) платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари/послуги,необоротні активи починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 ст. 196 Кодексу);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбаченихпп. 197.1.28 ст. 197 Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, серед них передавання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

 

8

У зв'язку з виключенням самого поняття "умовне постачання" виключено п. 189.11 щодо визначення бази оподаткування у разі умовного постачання.

виключено п. 189.11

9

Уточнено правила перерахунку нематеріальних активів. Ст. 799 стосується тих, у кого є оподатковувані та неоподатковувані операції.

Що змінилося? По суті, все залишилося, як і було раніше. Внесли лише зміну, регламентовану в листах податкової служби. Якщо раніше перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснювався за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання, то тепер він здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

зміни до п. 199.4

10

Правильно поставлено акценти щодо бюджетного відшкодування. Ідеться про ст. 200 ПКУ.

Платникові надано можливість декларувати до відшкодування суми податку, сплачені протягом звітного періоду за товари/послуги, отримані у попередніх податкових періодах (до внесення змін це можна було робити лише в попередньому періоді).

Тобто тепер немає значення, коли було сплачено суми податку - у попередньому чи у звітному періоді. Основне - оплата.

зміни до пп. "а" п. 200.4

Зміни з 1 липня 2012 року щодо ПДВ

11

"Підправлено" один з критеріїв, за яким виникає право на отриманняавтоматичного бюджетного відшкодування.

Відтепер таке право виникає, зокрема, якщо загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями його контрагентів у частині постачання таких товарів/послуг, що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування (було - за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування. - Ред.).

зміни до пп. 200.19.4

12

Практично не може бути змін до Податкового кодексу без внесення змін доподаткової накладної.

Зміна N 1. Податкова накладна може бути складена за вибором покупця - отримувача в один із двох способів:

- або в паперовому вигляді;

- або в електронній формі з дотриманням умов реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не обов'язкове.

зміни до п. 201.1

13

Зміна N 2. Скорочено строк реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 календарних днів (було - 20 календарних днів). Як запевняють податківці, це дозволить платникові своєчасно перевірити наявність права на декларування податкового кредиту та реалізувати його, у тому числі шляхом подання заяви на контрагента у разі нереєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі.

зміни до п. 201.10

14

Урегульовано порядок формування та коригування податкового кредиту щодо операцій, до яких застосовується спеціальний режим;

уточнено визначення суми податкового кредиту щодо товарів/послуг, основних фондів, якщо вони частково використовуються для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших, це відбувається шляхом розподілу з урахуванням питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів;

надано можливість та визначено механізм коригування податкового кредиту у разі зміни напряму використання товарів/послуг (за вартістю придбання), основних фондів (за балансовою вартістю).

зміни до ст. 209

Зміни з 1 липня 2012 року щодо ПДВ

15

Спрощено обчислення податку на додану вартість для операцій, які здійснюютьсяу туристичній галузі. Можна від бази оподаткування віднімати вартість закупленого туру. Зокрема уточнюються норми щодо визначення бази оподаткування, строків виникнення податкових зобов'язань туристичного оператора при поставці туристичного продукту, права туристичного оператора на податковий кредит та дата його виникнення.

зміни до п. 207.6

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на доходи фізичних осіб

1

Уточнено порядок визначення доходу, отриманого платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належить роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або законодавством в установлених ними межах.

зміни до пп. 164.2.17

2

Для кредитора встановлено обов'язок повідомляти платника податку - боржника про анулювання боргу рекомендованим листом з повідомленням про врученнядля самостійної сплати боржником податку з таких доходів.

зміни до пп. 164.2.17

3

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, крім суми пенсії, не включається й сума її індексації, нарахованої відповідно до закону.

зміни до п. 165.1

4

Доповнено перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Не оподатковуватимуться доходи від операцій з валютними цінностями(крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за винятком доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу, а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України.

зміни до п. 165.1

5

Зміни, аналогічні змінам до пп. 140.1.1, стосуються забезпечення працівниківспеціальним одягом.

Уточнено порядок звільнення від оподаткування доходу у вигляді вартості спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платникові податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.

Визначено, що порядок забезпечення, перелік та граничні строкивикористання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

зміни до пп. 165.1.9

Зміни з 1 липня 2012 року щодо податку на доходи фізичних осіб

6

Статтю 165 ПКУ доповнено підпунктами 165.1.51 та 165.1.52, якимизвільняються від оподаткування доходи фізосіб, одержані від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних із переходом права власності на них, за винятком доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу, а також інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ.

зміни до ст. 165

7

Не потрібно уже подавати довідку про види діяльності, яка надавалась фізичною особою - підприємцем іншому суб'єктові господарювання з метоюнеутримання податку під час виплати доходу суб'єктом господарювання за надані послуги фізичною особою - підприємцем.

зміни до п. 177.8

8

Уточнено порядок річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб у зв'язку із застосуванням двох ставок податку (15% та 17%), а також у разі отримання доходів від двох і більше податкових агентів.

Досі чинний розрахунок з використанням середньомісячної суми доходу заміненона розрахунок залежно від розміру загальної річної суми отриманого доходу.

зміни до п. 179.2

9

Уточнено перелік випадків, згідно з якими обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається.

зміни до п. 179.2

Зміни з 1 липня 2012 року щодо плати за землю

1

Визначено чіткий механізм встановлення та оприлюднення рішень рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ставок земельного податкуза земельні ділянки, розташоскачать dle 10.3фильмы бесплатно


Имя:*
E-Mail:
Комментарий:


cis Powered by CYS